Inne zaburzenia razem z ASD

Zaburzeń współwystępujących z ASD może być sporo - ich szybkie wykrycie warunkuje funkcjonowanie dziecka -  nie wykrycie grozi nawet niepełnosprawnością. Do najczęściej spotykanych zaburzeń nierzadko mylonych z autyzmem lub z nim występujących oraz błędnych diagnoz według Ozonoff'a, Dawson"a i McPartland'a zaliczamy: Zaburzenie z deficytem uwagi i nadreaktywnością (nieuwaga, nadaktywność, impulsywność). Upośledzenie słuchu jako ograniczona zdolność lub całkowita niezdolność do słyszenia … Czytaj dalej Inne zaburzenia razem z ASD