Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola Program został opracowany w roku szkolnym 2016/2017 Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko uczniaData urodzeniaNazwa przedszkolaEtap edukacyjnyKlasa/grupa Data opracowania IPETEtap edukacyjny,na jaki opracowano IPET Koordynator zespołuPodstawa opracowania IPET i objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną   Zespół powołany zarządzeniem dyrektora szkoły opracowujący IPET Niniejszy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie … Czytaj dalej Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka