jump-rope

Dziecko wybitnie uzdolnione – co to znaczy?

Dziecko inteligentne może zrozumieć, nauczyć się i wykonać zadania stosowne do swojego wieku. Dzieci wybitnie uzdolnione – mogą wykonywać zadania przeznaczone dla starszych Continue reading „Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera”

Reklamy