Dziecko, które się gryzie

Dziecko, które się gryzie, może stanowić jeden z najbardziej niepokojących problemów w klasie. Przeprowadzenie funkcjonalnej analizy behawioralnej zmierzającej do określenia przyczyny jego działania pomoże ci podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze... Personel szkoły powinien obserwować dziecko w ciągu dnia i rejestrować przypadki gryzienia się. Czy incydenty zdarzają się podczas zabawy w kółku, indywidualnej pracy z asystentem edukacyjnym, … Czytaj dalej Dziecko, które się gryzie