Dyskalkulia – zakres trudności do programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych