Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu

„Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy przez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. Continue reading „Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”

Reklamy