Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe

Jak dotąd jedynym empirycznie sprawdzonym narzędziem komputerowym wspierającym rozwój podstawowych zdolności numerycznych i arytmetycznych jest opracowany przez Wilson i współpracowników (Wilson, Dehaene, Pinel, Revkin, Cohen i in., 2006) program "Wyścigi liczbowe" (The Number Race) "Jego koncepcja opiera się na modelu Dehaene'a (1999). Wyścigi liczbowe w pierwszym rzędzie skupiają się na integracji różnych formatów liczbowych, a … Czytaj dalej Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe