Rezultatem konsultacji, leczenia i terapii trwających we wczesnym dzieciństwie oraz w wieku przedszkolnym jest m.in. diagnoza o charakterze nozologicznym

Continue reading „Diagnoza nozologiczna – różnicująca”

Reklamy