Diagnoza funkcjonalna i IPET

Diagnoza funkcjonalna i Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny "Rezultatem pracy na tym etapie powinna być dobra diagnoza funkcjonalna, która zobrazuje profil rozwojowy dziecka. Pokaże zarówno jego dobre strony, jak i deficyty w poszczególnych sferach rozwojowych. Diagnoza funkcjonalna ma stanowić podstawę opracowania indywidualnego planu terapii i edukacji. Umożliwia określenie celów zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Te pierwsze w... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑