Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia) dla klas 1-3 Zakres trudności: działania na liczbach Dodawanie i odejmowanie Uczeń ma trudności z: wykonywaniem obliczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem liczmanów według podanego schematu;dokonywaniem rozkładu liczby na dwa lub trzy składniki.Popełnia pomyłki w obliczeniach i podaje przypadkowy wynik.Nie radzi … Czytaj dalej Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie