Dopasuj, koduj, spostrzegaj – ćwiczenia percepcji wzrokowej do programów terapeutycznych uczniów ze spektrum autyzmu

Dopasuj, koduj, spostrzegaj - ćwiczenia percepcji wzrokowej do programów terapeutycznych uczniów ze spektrum