dzieci4

Obecnie wiemy, że znaczące osiągnięcia w nauce i sztuce są dziełem ludzi o odmiennym sposobie myślenia i mających wiele cech poznawczych powiązanych z zespołem Aspergera

Continue reading „Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera”

Reklamy