Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz