wf6.jpg

Nauczyciel wychowania fizycznego, tak jak inni nauczyciele również powinien znać naturę autyzmu oraz wiedzieć, jak dostosować do niego zajęcia fizyczne.

Tony Attwood jeden z największych światowych autorytetów ds. zespołu Aspergera (klinicysta, praktyk), twierdzi:”Nauczyciel powinien kłaść nacisk raczej na gimnastykę niż Continue reading „Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego”

Reklamy