Zmaganie się z pracami domowymi

Wytłumacz cel zadania domowego. Logiczne wyjaśnienie sensu danej pracy jest najlepszą motywacją dla autystycznego ucznia ale... Dla osoby autystycznej dom to dom, a szkoła to szkoła i te przestrzenie nigdy nie powinny się mieszać. Wielu uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "ma trudności z odrabianiem prac domowych. Spędzanie dnia w szkole to ciężka przeprawa, a dom kojarzy im się ze spokojem, rozluźnieniem i uwolnienie … Czytaj dalej Zmaganie się z pracami domowymi