Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem