Istotne jest rozróżnianie kiedy, uczeń zbyt wolno pisze odręcznie, ponieważ ma trudności fizyczne, a kiedy problem wiąże się z rozwojem i organizacją myśli

Continue reading „ASD – przenoszenie myśli na papier”

Reklamy