Zespół Aspergera o pis i analiza funkcjonowania WOPFU

Mateusz jest uczniem III klasy Szkoły Podstawowej. Na czas kształcenia zintegrowanego dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą Zespołu Aspergera. Mateusz wychowuje się w rodzinie pełnej. Oboje rodzice wykazują bardzo duże zaangażowanie w wychowanie syna, jak również współpracują ze szkołą, z wychowawcą klasy. Poza tym poświęcają wiele wolnego czasu na zajęcia terapeutyczne z … Czytaj dalej Zespół Aspergera o pis i analiza funkcjonowania WOPFU

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – przykład

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxxNumer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx. Informacje zebrane od rodzica/opiekunaxxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania – osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki..DiagnozaDziecko z wadą rozwojową – xxxxxxxx.Zalecenia– Kształcenie specjalne według podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowego planu nauczania dla dzieci z … Czytaj dalej Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – przykład

Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia przez nauczyciela (wopfu)/przykład

ARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA(zawartej w arkuszu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia) MOTORYKA DUŻAnie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciałama problemy z utrzymaniem równowagi ciałama dobrą koordynacja ruchów kończynma słabą koordynację ruchów kończynogólną sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu rówieśnikówogólną sprawnością fizyczną odbiega od poziomu rówieśnikówwykazuje się sprawnością w grach zespołowychnie wykazuje … Czytaj dalej Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia przez nauczyciela (wopfu)/przykład