Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD