Stałość spostrzegania, autyzm – ćwiczenia

Cele: Ćwiczenia percepcji wzrokowej: - stałość spostrzegania, - rozróżnianie wielkości i kształtów, - rozróżnianie kierunków i kolorów, - motoryka mała. Polecenie: znajdź obiekty małe, duże, średnie i pokoloruj według wzoru lub zaznacz kolorem kierunki. źródło: http://www.tinasblumenwiese.com http://www.ecognitiva.com