Kruk – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

Kruk - arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu Ciekawostki o krukowatych Lekcja Poziom podstawowy. Klasy 1-3. Uczeń ze spektrum autyzmu. Cel: czytanie ze zrozumieniem/słuchanie/pisanie,kolorowanie,uwaga,wykonywanie poleceń,rozpoznawanie kolorów Materiały: arkusze z krukiem,ołówki,pudełko z kredkami. Arkusz Kruk KrukPobierz Imię i nazwisko……………………………………………………… Data…………… Pytania do tekstu: Jaki kolor mają kruki?……………………………………………………………………………….Czym żywi się kruk?…………………………………………………………………………………Czy kruki odlatują na zimę do … Czytaj dalej Kruk – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Temat: Ptaki mieszkające na wsi Cele ogólne: rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców słuchowych (np. odgłosy ptaków),nabywanie umiejętności wyodrębniania grup według podanego kryterium rodzaju),rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach. Cele operacyjne: Dziecko potrafi: rozpoznać i nazwać na podstawie obrazków ptaki żyjące na wsi (kogut, kura, indyk, gęś, kaczka),rozpoznawać i naśladować za pomocą mowy odgłosy wydawane … Czytaj dalej Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Rudzik – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem

Lekcja 2 Poziom podstawowy. Klasy 1-3. Cel: czytanie ze zrozumieniem/słuchanie/pisanie,kolorowanie,uwaga,wykonywanie poleceń,rozpoznawanie kolorówrozpoznawanie ptaków Materiały: arkusze z rudzikiem,ołówki,pudełko z kredkami. Arkusz Rudzik Imię i nazwisko……………………………………………………… Data…………… Pytania do tekstu: Jakim ptakiem jest rudzik mały/średni/duży?……………………………………………………………………………….W jakich jest kolorach?………………………………………………………………………………..Gdzie mieszka rudzik?…………………………………………………………………………………Czy rudzik odlatuje do ciepłych krajów?………………………………………………………………………………….Jaki głos ma rudzik?……………………………………………………………………………Jaki wzrok ma rudzik?………………………………………………………………………………Czym się żywi rudzik?....................................................................................................Jaką sylwetkę ma rudzik?…………………………………………………………………................ … Czytaj dalej Rudzik – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem

Kura i kurczęta – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem

Lekcja 1 Poziom podstawowy. Klasy 1-3. Cel: uwaga,słuchanie/pisanie/czytanie ze zrozumieniem,wykonywanie poleceń,rozpoznawanie kolorów,kolorowanie. Materiały: arkusze z kurą i z kurczętami,ołówki,pudełko z kredkami. Arkusz Kura i kurczęta Imię i nazwisko……………………………………………………… Data…………… Pytania do tekstu: W jakich kolorach jest kura?…………………………………………………………………………..Ile kura ma kurcząt? ………………………………………….W jakim kolorze są kurczęta?…………………………………………………………………………W jakim kolorze ptaki mają dzioby?…………………………………………………………………………W jakim kolorze ptaki mają nogi?………………………………………………………………………………. … Czytaj dalej Kura i kurczęta – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem