Mocne i słabe strony ucznia – IPET

Zasadnicze informacje o uczniu  wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej: Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Stan zdrowia dziecka (w tym przyjmowane leki). Informacja medyczna: Uczniowie z problemami zdrowotnymi, przewlekle chorzy, z zaburzeniami … Czytaj dalej Mocne i słabe strony ucznia – IPET