Percepcja wzrokowa: spostrzeganie figury i tła, autyzm

Cel: spostrzeganie figury i tła, nazywanie rzeczy. Polecenie: znajdź wszystkie ukryte na rysunku kształty. Obrysuj każdy kształt kredką. Nazwij kształt. źródło: Mirameyaprenderas.wordpress.com yandrex.ru mentamaschocolate.blogspot.com.es woojr.com

Stałość spostrzegania, autyzm – ćwiczenia

Cele: Ćwiczenia percepcji wzrokowej: - stałość spostrzegania, - rozróżnianie wielkości i kształtów, - rozróżnianie kierunków i kolorów, - motoryka mała. Polecenie: znajdź obiekty małe, duże, średnie i pokoloruj według wzoru lub zaznacz kolorem kierunki. źródło: http://www.tinasblumenwiese.com http://www.ecognitiva.com