"Przyczyn wzrostu występowania autyzmu, podobnie jak przyczyna autyzmu w ogóle, jest nieznana (Stanlley. I. Greenspan, Serena Wieder). Znaczna część badań naukowych sugeruje, że leży ona w czynnikach genetycznych (na przykład u bliźniąt jednojajowych szanse na wystąpienie zaburzenia u obydwojga rodzeństwa... Continue Reading →

Reklamy