Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy

W szkołach ogólnodostępnych, w którym kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów... Czytaj dalej →

Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela?

Kiedy jest to możliwe, niech asystent/ka pracuje z dzieckiem zarówno indywidualnie, jak i w grupach mieszanych z innymi dziećmi w klasie. Jest to ważne, by utrzymać szacunek dziecka dla samego siebie. "W sytuacji idealnej powinieneś móc zarezerwować trochę czasu asystenta/ki na pracę z dzieckiem. Rozejrzyj się, jakie są możliwości sfinansowania tego czasu. Głównym celem pracy... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑