Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS