Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających trudności w czytaniu do IPET-u

Litery drukowane i pisane

  • Dobieranie wielkich liter do małych, drukowanych do pisanych.
  • Liczenie liter w wyrazie.
  • Nauka alfabetu.
  • Odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych liter.
  • Przyporządkowanie każdej głosce odpowiadającej jej litery.
  • Rozpoznawanie (nazywanie) znaków liter: pisanych, drukowanych, małych i wielkich.
  • Tworzenie takich samych wyrazów z wielkich oraz małych liter.
  • Wyszukiwanie: określonych liter lub sylab w poznanych wyrazach; wyrazów z jednakową literą.
  • Zgadywanie liter na podstawie ruchów wykonywanych przy ich pisaniu.

Continue reading „Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie”

Reklamy