Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych PERCEPCJA SŁUCHOWA Cele terapeutyczne: kompensowanie, korygowanie deficytów w zakresie percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego, fonologicznego i fizjologicznego;uprawianie percepcji słuchowej;rozwijanie słuchu fonemowego, fonetycznego, fonematycznego;wdrażanie do różnicowania dźwięków mowy ludzkiej;doskonalenie analizy i syntezy … Czytaj dalej Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających trudności w czytaniu do IPET-u Litery drukowane i pisane Dobieranie wielkich liter do małych, drukowanych do pisanych.Liczenie liter w wyrazie.Nauka alfabetu.Odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych liter.Przyporządkowanie każdej głosce odpowiadającej jej litery.Rozpoznawanie (nazywanie) znaków liter: pisanych, drukowanych, małych i wielkich.Tworzenie takich samych wyrazów z wielkich oraz małych liter.Wyszukiwanie: określonych liter lub sylab … Czytaj dalej Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie