Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających trudności w czytaniu do IPET-u Litery drukowane i pisane Dobieranie wielkich liter do małych, drukowanych do pisanych. Liczenie liter w wyrazie. Nauka alfabetu. Odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych liter. Przyporządkowanie każdej głosce odpowiadającej jej litery. Rozpoznawanie (nazywanie) znaków liter: pisanych, drukowanych, małych i wielkich. Tworzenie takich samych wyrazów z wielkich oraz... Continue Reading →

Reklamy

Blog na WordPress.com.

Up ↑