Wyprawka szkolna 2017 – autyzm/ZA

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. "wyprawka szkolna" Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna". Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. "Wsparcie" to zwrot za zakupione podręczniki szkolne w … Czytaj dalej Wyprawka szkolna 2017 – autyzm/ZA