Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „wyprawka szkolna”

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Continue reading „Wyprawka szkolna 2017 – autyzm/ZA”

Reklamy