Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty JĘZYK POLSKI Mówienie Zakres trudności: Wypowiedzi ustne Symptomy zaburzeń Trudności w: uczeniu się i korzystaniu wiedzy przekazywanej metodą werbalną, typu: pogadanka, rozmowa, wykład, dyskusja;zapamiętywaniu, rozumieniu, przyswajaniu złożonych poleceń, instrukcji;stosowaniu w mowie czynnej różnego … Czytaj dalej Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych