Trening umiejętności społecznych w pracy dzieckiem z autyzmem

Trening umiejętności społecznych w pracy dzieckiem z autyzmem Skillstreaming – trening umiejętności społecznych jest interwencjąpsychoedukacyjną wywodzącą się z psychologii i pedagogiki. W niniejszejmetodzie stosuje się nauczanie pożądanych zachowań prospołecznych.Model nauczania przy pomocy Skillstreamingu zakłada, iż uczeń posiadabraki w ramach swojego repertuaru umiejętności i zachowań. W związku z tymgłównym celem staje się nauczanie pożądanych umiejętności. Dziękiwprowadzeniu … Czytaj dalej Trening umiejętności społecznych w pracy dzieckiem z autyzmem