Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym

Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym wersja robocza „Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutyczny uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm. Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w ….INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYIPETOla …(5/4b/2011/2012) Metryczka z danymi ucznia Imię i nazwisko: Ola …Data i miejsce urodzenia: … w …Orzeczenie o potrzebie kształcenia … Czytaj dalej Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym