Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć