Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu II etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia Plastyka Wykorzystywanie różnorodnych ćwiczeń usprawniających działalność plastyczną (motorykę dużą i małą, drobnych ruchów nadgarstka, dłoni i palców - zakładka MOTORYKA MAŁA na autyzmschemat.life). Kolorowanie kredkami rysunków konturowych. Podchodzenie do ucznia, ukierunkowanie w działaniu. … Czytaj dalej Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć