Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 2016

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje lokalna poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń (wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzenia pokrewne) poradnia specjalistyczna, wyznaczona przez kuratorium oświaty. Poradnie obowiązuje rejonizacja ze względu na adres szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci młodszych lub dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice … Czytaj dalej Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 2016