Matematyka i style uczenia się dziecka

Matematyka to przedmiot, w którym dominują reguły i wzory. Ich nauka wymaga linearnego i sekwencyjnego przetwarzania informacji, kiedy dla dyslektyków te reguły są przekleństwem dla autyków, jak… Read more "Matematyka i style uczenia się dziecka"

Reklamy