Czytaj na głos po kolei 3 razy dziennie. Przy wypowiadaniu otwieraj szeroko usta i pozwól pracować językowi.

Continue reading „L-R różnicujemy głoski -kartka do powtórek”

Reklamy