Zajęcia skierowane do autystycznych dzieci prowadzone indywidualnie – obejmują wszystkie funkcje językowe: postrzeganie, różnicowanie i kojarzenie wzorów słuchowych, wzrokowych, kinestetycznych, wrażliwość na rytm i koordynację wzrokową, słuchowo – ruchową oraz ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, fonacyjny i oddechowy. Ich efekt zależy od pomysłowości prowadzącego…

Continue reading „Język polski – ASD – dla klas I-IV”

Reklamy