Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz

W grze granice przestrzeni osobistej dzieci uczą się o różnych rodzajach przestrzeni, z którymi będą miały do czynienia podczas sytuacji społecznych Cele/umiejętności Pierwszoplanowe: Szacunek dla przestrzeni osobistej, różnicowanie kręgów przestrzeni osobistej.Drugoplanowe: Koncentrowanie uwagi, stosowanie się do poleceń. Dla średnio zaawansowanych Dzieci powinny umieć stosować się do prostych instrukcji werbalnych oraz posiadać podstawowe umiejętności samokontroli i … Czytaj dalej Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz