Dziewczyny z zespołem Aspergera

Dzięki wyuczonym z wiekiem mechanizmom kamuflowania i radzenia sobie w niesprzyjających warunkach u dziewcząt trudniej jest zdiagnozować zespół Aspergera Jednym z mechanizmów radzenia sobie jest uczenie się, jak się zachowywać w określonej sytuacji społecznej, o czym pisze Liane Holliday Willey w autobiografii Pretending to be Normal (Willey, 1999). Klinicysta widzi kogoś, kto pozornie potrafi prowadzić … Czytaj dalej Dziewczyny z zespołem Aspergera