Dzienniki: Części mowy

Piątek, 6.11. 2015 Wracając ze szkoły powtarzamy ze Staśkiem części mowy. - Stasiek, powtórz ostatni raz i mamy w weekend luz. - Rzeczownik, czasownik, przymiotnik, pierdziownik... i liczebnik. - Dobrze, to na jakie pytanie odpowiada pierdziownik? - Piotrek będzie wiedział...