Czym jest IPET?

IPET to indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, który szkoła lub przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien powstać do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny jest tworzony przez Zespół, powołany przez dyrektora. Dobrze, aby w... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑