Czas: przedtem, podczas, po

Ronald D. Davis w swojej książce Dar uczenia się, wyjaśnia dlaczego dzieci z trudnościami w nauce mają problemy z "czasem". Na pierwszy plan wysuwa się "dezorientacja" typowa dla wielu zaburzeń od dysleksji, ADHD do ASD itp. Świat wokół takich dzieci "zdaje się zwalniać i przyspieszać w sposób, który pozostaje zarówno poza ich kontrolą, jak i … Czytaj dalej Czas: przedtem, podczas, po