Ronald D. Davis w swojej książce Dar uczenia się, wyjaśnia dlaczego dzieci z trudnościami w nauce mają problemy z „czasem”. Na pierwszy plan wysuwa się „dezorientacja” typowa dla wielu zaburzeń od dysleksji, ADHD do ASD itp.

Continue reading „Czas: przedtem, podczas, po”

Reklamy