ą, ę

 sią, się, cią, cię, zią, zię, nią, nię, dzią, dzię, lą, lę, ją, ję,

pią, pię, mią, mię, nią, nię,

ąc, ęc, ący, ąca, ące, ęty, ęta, ęte

ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę, ą, ę

ląd, lęk, bęc, jęk, klęk, pląs, wąs,  Continue reading „Ą – Ę – ćwiczenia/kartka”

Reklamy