OPIOIDY - to klasa związków, których głównym zadaniem jest łagodzenie bólu (zmniejszenie odczuwania bólu) i wywołanie snu (Sattock,Whiteley & Todd) [1]. Pozwalam sobie przedstawić kolejną teorię powstawania autyzmu. Jest to podejście od strony metabolicznej w której autorzy wysuwają tezę, że... Continue Reading →

Reklamy