Opioidowe powstawanie autyzmu

OPIOIDY - to klasa związków, których głównym zadaniem jest łagodzenie bólu (zmniejszenie odczuwania bólu) i wywołanie snu (Sattock,Whiteley & Todd) [1]. Pozwalam sobie przedstawić kolejną teorię powstawania autyzmu. Jest to podejście od strony metabolicznej w której autorzy wysuwają tezę, że autyzm może być konsekwencją zaburzeń metabolizmu. Przy czym badacze podkreślają, że należy traktować ją jako … Czytaj dalej Opioidowe powstawanie autyzmu