Percepcja słuchowa scenariusze zajęcia rewalidacja zabawy

Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp. Tematy, ćwiczenia, scenariusze, zabawy, zajęcia: