Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych dla II etapu nauczania JĘZYK POLSKI Kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka – krótko i konkretnie. Stwarzanie sytuacji pobudzających ucznia do samorzutnych, swobodnych, ukierunkowanych wypowiedzi na temat dowolny lub określony. Odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego lub … Czytaj dalej Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych