POWIĄZANE ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Wskaźniki wyboru terapii dla dziecka z autyzmem
 2. Mutyzm – oddziaływania terapeutyczne
 3. Konwergencja
 4. Akomodacja – ostre widzenie z różnych odległości
 5. Przeciążenia sensoryczne w ASD
 6. Autyzm – wizyta w szpitalu
 7. Dieta specyficznych węglowodanów
 8. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w spektrum autyzmu
 9. Jak przeżyć wizytę u lekarza – spektrum autyzmu, sensoryka
 10. Zaburzenia padaczkowe w spektrum autyzmu
 11. Koronawirus – Wirus z Chin
 12. Objawy depresji
 13. Stwardnienie guzowate a autyzm
 14. Zachowania agresywne
 15. Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję?
 16. Zaburzenia snu w spektrum autyzmu
 17. Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki
 18. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD
 19. Autyzm – nietolerancja na ruch a integracja sensoryczna
 20. Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki
 21. Problemy dzieci z dyspraksją
 22. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 23. Dziecko z dyspraksją
 24. Dbanie o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 25. Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna
 26. Tłuszcze pożyteczne dla mózgu
 27. Narzędzia uwalniające nadmiar energii
 28. Depresja dziecka
 29. Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć
 30. Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły
 31. Bieganie – scenariusz zajęć
 32. Zażywanie lekarstw i suplementów
 33. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 34. Dziecko, które się gryzie
 35. Słuchanie a słuch w ASD
 36. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 37. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 38. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 39. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 40. ASD – umiejętności motoryczne
 41. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 42. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 43. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 44. Nadwrażliwość na ruch
 45. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 46. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 47. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 48. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 49. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 50. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 51. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 52. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 53. Niepewność grawitacyjna
 54. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 55. Słuch w szkole
 56. Brak koncentracji uwagi
 57. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 58. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 59. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 60. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 61. Odroczona echolalia
 62. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 63. Komunikacja
 64. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 65. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 66. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 67. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 68. Zawsze spóźnia się na lekcje
 69. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 70. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 71. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 72. Zmysły
 73. Obronność dotykowa w autyzmie
 74. Wrażliwość na dotyk
 75. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 76. Problemy z równowagą
 77. Echolalia – techniki
 78. Wstręt do biżuterii
 79. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 80. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 81. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 82. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 83. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 84. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 85. Ubierać się stosownie do sytuacji
 86. Sensoryka: Dreszcze
 87. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 88. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 89. Sytuacje przeciążające
 90. Autyzm – percepcja
 91. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 92. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 93. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 94. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 95. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 96. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 97. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 98. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 99. Objawy wtórne – nowe podejście
 100. Autyzm – percepcja
 101. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 102. Autyzm – wspólna uwaga
 103. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 104. Dlaczego podskakuję
 105. Dezorientacja
 106. Zachowania sterotypowe
 107. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 108. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 109. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 110. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 111. Ograniczona mimika
 112. Świadomość własnego ciała
 113. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 114. Mózg można naprawić
 115. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 116. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 117. Ruch – nawozem dla mózgu
 118. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 119. Co sprawia radość?