Przeskocz do treści

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE-ĆWICZENIA

Umiejętności społeczne dzieci o specjalnych potrzebach to wyzwanie dla pedagogów i opiekunów. W tej zakładce znajdują się różne metody i techniki, scenariusze zabaw i gier pomagające stymulować rozwój dzieci w kierunku kontrolowania swojego zachowania, wyrażania emocji, czekania na swoją kolej, proszenia o pomoc i wiele innych do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, IPET, indywidualnych czy grupowych

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA

Główne obszary umiejętności społecznych

 1. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 2. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 3. Pierwsza pomoc na złe myśli
 4. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 5. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 6. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 7. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 8. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 9. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 10. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 11. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 12. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 13. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 14. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 15. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 16. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 17. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 18. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 19. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 20. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 21. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 22. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 23. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 24. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 25. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 26. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 27. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 28. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 29. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 30. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 31. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 32. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 33. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 34. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 35. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 36. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 37. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 38. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 39. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 40. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 41. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 42. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 43. Autystyczny uczeń – rozmowa
 44. ASD a samodzielność
 45. System koleżeński – autyzm
 46. Zapisywanie historyjek społecznych
 47. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 48. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 49. Komplementy na piłeczkach
 50. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 51. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 52. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 53. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 54. Nie moralizuj – samoświadomość
 55. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 56. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 57. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 58. Tożsamość w sieci
 59. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 60. Rozmowa kwalifikacyjna
 61. Piłka – pytanie
 62. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 63. Schody ruchome – historyjka społeczna
 64. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 65. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 66. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 67. Grupy zabawy integracyjnej
 68. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 69. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 70. Śnieżna kula – gra społeczna
 71. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 72. Gra społeczna – zachowania społeczne
 73. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 74. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 75. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 76. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 77. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 78. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 79. Emocjometr – materiały
 80. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 81. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 82. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 83. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 84. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 85. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 86. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 87. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 88. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 89. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 90. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 91. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 92. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 93. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 94. Zabawa w udawanie – kartka
 95. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 96. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 97. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 98. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 99. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 100. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 101. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 102. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 103. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 104. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 105. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 106. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 107. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 108. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 109. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 110. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 111. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 112. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 113. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 114. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 115. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 116. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 117. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 118. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 119. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 120. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 121. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 122. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 123. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 124. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 125. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 126. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 127. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 128.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 129. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 130. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 131. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 132. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 133. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 134. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 135. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 136. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 137. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 138. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 139. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 140. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 141. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 142. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 143. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 144. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 145. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 146. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 147. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 148. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 149. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 150. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 151. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 152. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 153. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 154. Głuchy telefon
 155. Podawanie piłki
 156. Walka kogutów
 157. Kto pierwszy złapie piłkę
%d blogerów lubi to: