UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WZROK

MOTORYKA MAŁA I DUŻA

 1. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 2. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 3. Autystyczny uczeń – konsekwencja
 4. Proste strategie językowe
 5. System zadań – strategie wizualne
 6. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 7. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 8. Uczeń z autyzmem
 9. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 10. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
 11. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja
 12. ASD – boisko, przerwa, stres
 13. Dziewczęta z ASD w szkole
 14. Dzienniczek – Pokonać trudności z planowaniem
 15. Autyzm – instrukcje grupowe
 16. Autystyczny uczeń – rozmowa
 17. Książeczki wspomagania społecznego
 18. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 19. Agresja fizyczna – uczeń w spektrum
 20. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 21. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 22. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 23. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 24. ASD – umiejętności motoryczne
 25. Samostymulacje w klasie 
 26. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 27. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 28. Autyzm – system edukacji w Polsce
 29. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 30. Jakie strategie można zastosować w klasie
 31. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 32. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 33. ASD a siedzenie w kółeczku
 34. Autyzm – niepokój
 35. Zachowania stereotypowe
 36. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 37. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 38. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 39. Autyzm, edukacja, prawo
 40. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 41. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 42. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 43. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 44. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 45. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 46. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 47. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 48. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 49. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 50. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 51. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 52. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 53. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 54. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 55. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 56. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 57. Zadania asystenta – asystent
 58. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 59. Czym jest IPET – IPET
 60. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 61. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 62. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 63. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 64. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 65. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 66. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 67. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 68. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 69. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 70. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 71. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 72. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 73. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 74. Zespół Aspergera – ZA
 75. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 76. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 77. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 78. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 79. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 80. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 81. Edukacja włączająca
 82. Myślenie wizualne w ASD
 83. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 84. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 85. Stanowisko pracy ucznia
 86. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 87. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 88. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 89. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 90. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 91. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 92. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 93. Style uczenia się – rewalidacja
 94. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 95. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 96. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 97. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 98. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 99. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 100. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 101. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 102. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 103. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 104. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 105. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 106. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 107. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 108. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 109. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 110. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 111. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 112. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 113. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 114. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 115. Trudna młodzież – rewalidacja
 116. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 117. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 118. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 119. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 120. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 121. Ruch „Budząca się szkoła”
 122. Gotowość szkolna 2015/2016
 123. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 124. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 125. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 126. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 127. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 128. Rewalidacja – rewalidacja
 129. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 130. Zmiana definicji autyzmu w USA
 131. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 132. Autyzm – rozpoznać twarz
 133. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 134. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 135. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 136. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 137. Przerwa
 138. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 139. Odosobnienie – autyzm
 140. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 141. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 142. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 143. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 144. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 145. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 146. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 147. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 148. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 149. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 150. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 151. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 152. Schemat nowej szkoły
 153. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 154. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 155. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 156. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 157. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 158. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 159. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 160. Aspi, uczenie się, intelekt
 161. WF
 162. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 163. Nauczyciel na zastępstwie
 164. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 165. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 166. Sprawdziany/testy
 167. Asystent edukacyjny
 168. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 169. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 170. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 171. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 172. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 173. ASD – wsparcie edukacyjne
 174. Agresja w szkole – cechy ofiary
 175. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 176. Sawant – przebłysk geniuszu
 177. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 178. Zadanie domowe – rewalidacja
 179. Edukacja domowa – unschooling
 180. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 181. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 182. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 183. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 184. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 185. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 186. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 187. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 188. Program nauczania dla dzieci z ASD
 189. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy