Reklamy

Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

Zakładki:

TEMATY:

 1. Prawidłowe przeprowadzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Przykładowa informacja o gotowości szkolnej
 3. Opis i analiza 3 latka nieśmiałego z wadą wymowy
 4. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 5. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 6. Ocena umiejętności dziecka ze spektrum autyzmu
 7. Przykład opinii psychologiczno – pedagogicznej – dysleksja
 8. Przykładowe oceny opisowe autyzm i pokrewne
 9. Przykładowa ocena opisowa
 10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dostosowania do potrzeb
 11. Jak pomagać w sytuacji kryzysowej?
 12. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 13. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 14. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 15. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 16. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 17. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 18. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 19. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 20. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 21. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 22. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 23. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 24. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 25. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 26. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 27. Ocena opisowa
 28. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 29. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 30. Przykładowa opinia o uczniu
 31. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 32. Przykładowa opinia ucznia
 33. Autystyczne okna możliwości
 34. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 35. Autyzm – zmiana sali
 36. Terapeuta cień
 37. IPET – najczęstsze pytania
 38. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 39. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 40. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 41. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 42. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 43. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 44. Proste strategie językowe
 45. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 46. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 47. System zadań – strategie wizualne
 48. Uczeń z autyzmem
 49. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 50. Ocenianie
 51. ASD – boisko, przerwa, stres
 52. Gotowość szkolna
 53. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 54. Dziewczęta z ASD w szkole
 55. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 56. Zmaganie się z pracami domowymi
 57. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 58. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 59. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 60. Autyzm, edukacja, prawo
 61. Wychowanie fizyczne – autyzm
 62. Nauczanie indywidualne
 63. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 64. Autyzm – system edukacji w Polsce
 65. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 66. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 67. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 68. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 69. Przerwa
 70. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 71. Odosobnienie – autyzm
 72. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 73. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 74. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 75. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 76. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 77. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 78. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 79. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 80. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 81. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 82. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 83. Schemat nowej szkoły
 84. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 85. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 86. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 87. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 88. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 89. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 90. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 91. Aspi, uczenie się, intelekt
 92. WF
 93. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 94. Nauczyciel na zastępstwie
 95. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 96. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 97. Sprawdziany/testy
 98. Asystent edukacyjny
 99. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 100. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 101. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 102. ASD – wsparcie edukacyjne
 103. Program nauczania dla dzieci z ASD
 104. ASD a siedzenie w kółeczku
 105. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 106. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 107. Jakie strategie można zastosować w klasie
 108. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 109. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 110. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 111. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 112. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 113. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 114. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 115. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 116. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 117. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 118. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 119. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 120. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 121. Zadania asystenta – asystent
 122. Czym jest IPET – IPET
 123. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 124. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 125. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 126. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 127. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 128. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 129. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 130. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 131. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 132. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 133. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 134. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 135. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 136. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 137. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 138. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 139. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 140. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 141. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 142. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 143. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 144. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 145. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 146. Zespół Aspergera – ZA
 147. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 148. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 149. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 150. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 151. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 152. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 153. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 154. Style uczenia się – rewalidacja
 155. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 156. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 157. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 158. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 159. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 160. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 161. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 162. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 163. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 164. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 165. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 166. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 167. Zachowania stereotypowe
 168. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 169. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 170. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 171. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 172. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 173. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 174. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 175. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 176. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 177. Trudna młodzież – rewalidacja
 178. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 179. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 180. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 181. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 182. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 183. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 184. Ruch „Budząca się szkoła”
 185. Gotowość szkolna 2015/2016
 186. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 187. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 188. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 189. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 190. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 191. Rewalidacja – rewalidacja
 192. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 193. Zmiana definicji autyzmu w USA
 194. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 195. Autyzm – rozpoznać twarz
 196. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 197. Agresja w szkole – cechy ofiary
 198. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 199. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 200. Sawant – przebłysk geniuszu
 201. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 202. Zadanie domowe – rewalidacja
 203. Edukacja domowa – unschooling
 204. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 205. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 206. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 207. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 208. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 209. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent