Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem – żądać asystenta

Doświadczenie pokazuje, że dzieci z autyzmem/ASD/ZA robią największe postępy w zakresie umiejętności poznawczych i szkolnych w cichej, dobrze ustrukturyzowanej sali lekcyjnej (Attwood, 2013). W klasie "Dlatego trzeba stale uważać, żeby dziecko nie doświadczyło przeładowania percepcyjnego, a co za tym idzie - stresu, oraz dobrze się zastanowić, gdzie należy posadzić ucznia z zespołem Aspergera, żeby maksymalnie ograniczyć … Czytaj dalej Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem – żądać asystenta