REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 2. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 3. Zaburzenia zdolności matematycznych
 4. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 5. Plan uczestnictwa
 6. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 7. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 8. Strategie czytania
 9. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 10. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 11. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 12. Ocenianie
 13. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 14. Rozsypanki wyrazowe*
 15. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 16. Autyzm – wycinane układanki
 17. Autystyczny uczeń – rozmowa
 18. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 19. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 20. Książeczki wspomagania społecznego
 21. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 22. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 23. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 24. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 25. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 26. Literowanie
 27. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 28. Autyzm – niepokój
 29. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 30. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 31. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 32. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 33. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 34. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 35. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 36. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 37. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 38. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 39. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 40. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 41. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 42. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 43. Współpraca między nauczycielami 
 44. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 45. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 46. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 47. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 48. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 49. Samodzielna praca i zabawa
 50. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 51. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 52. Edukacja techniczna
 53. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 54. Zachowania destrukcyjne w ASD
 55. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 56. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 57. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 58. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 59. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 60. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 61. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 62. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 63. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 64. Uczenie płynności
 65. Relaks
 66. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 67. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 68. Dziennik zachowań
 69. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 70. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 71. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 72. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 73. System Marianny Frosing
 74. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 75. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 76. Terapia ręki
 77. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 78. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 79. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 80. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 82. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 83. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 84. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 85. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 86. Kroje pisma – sposoby
 87. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 88. Budowanie zdań – ćwiczenia
 89. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 90. Techniki relaksacyjne
 91. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 92. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 93. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 94. Zabawa „Tu jestem”
 95. Zabawa „Przyimki i ja”
 96. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 97. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 98. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 99. Mapy myśli – rewalidacja
 100. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 101. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 102. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 103. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 104. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 105. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 106. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 107. Autyzm – nauka w grupie
 108. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 109. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 110. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 111. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 112. Założenia programu „Emocje”
 113. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 114. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 115. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 116. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 117. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 118. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 119. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 120. Emocjometr – materiały
 121. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 122. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 123. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 124. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 125. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 126. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 127. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 128. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 129. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 130. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 131. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 132. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 133. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 134. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 135. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 136. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 137. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 138. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 139. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 140. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 141. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 142. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 143. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 144. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 145. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 146. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 147. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 148. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 149. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 150. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 151. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 152. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 153. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 154. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 155. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 156. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 157. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 158. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 159. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 160. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 161. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 162. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 163. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 164. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 165. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 166. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 167.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 168. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 169. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 170. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 171. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 172. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 173. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 174. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 175. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 176. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 177. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 178. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 179. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 180. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 181. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 182. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 183. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 184. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 185. Na rowerze przez labirynt (SI)
 186. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 187. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 188. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 189. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 190. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 191. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 192. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 193. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 194. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 195. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 196. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 197. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 198. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 199. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 200. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 201. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 202. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 203. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 204. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 205. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 206. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 207. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 208. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 209. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 210. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 211. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 212. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 213. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 214. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 215. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 216. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 217. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 218. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 219. Gry i zabawy z całego świata
 220. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 221. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 222. Niebo Kopernika
 223. Jak grać w Pokemony?
 224. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 225. Rytmiczny spacer – motoryka
 226. Przez słomkę – logopedyczne
 227. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 228. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 229. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 230. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 231. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 232. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 233. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 234. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 235. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 236. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 237. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 238. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 239. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 240. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 241. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 242. Głuchy telefon
 243. Podawanie piłki
 244. Walka kogutów
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: