Przeskocz do treści

REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na stronie neuroroznorodni.com.  Natomiast historyjki społeczne, sekwencje czynności i schematy oraz grafomotoryka na – autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Nagrywanie czytania – sposoby
 2. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 3. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 4. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 5. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 6. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 7. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 10. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 11. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 12. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 13. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 14. Rewalidacja przez muzykę
 15. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 16. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 17. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 18. Ocena przebiegu rewalidacji
 19. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 20. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 21. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 22. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 23. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 24. Zaburzenia zdolności matematycznych
 25. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 26. Plan uczestnictwa
 27. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 28. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 29. Strategie czytania
 30. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 31. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 32. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 33. Ocenianie
 34. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 35. Rozsypanki wyrazowe*
 36. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 37. Autyzm – wycinane układanki
 38. Autystyczny uczeń – rozmowa
 39. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 40. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 41. Książeczki wspomagania społecznego
 42. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 43. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 44. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 45. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 46. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 47. Literowanie
 48. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 49. Autyzm – niepokój
 50. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 51. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 52. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 53. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 54. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 55. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 56. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 57. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 58. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 59. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 60. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 61. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 62. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 63. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 64. Współpraca między nauczycielami 
 65. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 66. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 67. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 68. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 69. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 70. Samodzielna praca i zabawa
 71. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 72. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 73. Edukacja techniczna
 74. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 75. Zachowania destrukcyjne w ASD
 76. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 77. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 78. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 79. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 80. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 81. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 82. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 83. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 84. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 85. Uczenie płynności
 86. Relaks
 87. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 88. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 89. Dziennik zachowań
 90. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 91. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 92. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 93. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 94. System Marianny Frosing
 95. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 96. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 97. Terapia ręki
 98. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 99. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 100. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 101. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 102. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 103. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 104. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 105. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 106. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 107. Kroje pisma – sposoby
 108. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 109. Budowanie zdań – ćwiczenia
 110. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 111. Techniki relaksacyjne
 112. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 113. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 114. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 115. Zabawa „Tu jestem”
 116. Zabawa „Przyimki i ja”
 117. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 118. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 119. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 120. Mapy myśli – rewalidacja
 121. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 122. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 123. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 124. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 125. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 126. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 127. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 128. Autyzm – nauka w grupie
 129. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 130. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 131. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 132. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 133. Założenia programu „Emocje”
 134. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 135. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 136. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 137. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 138. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 139. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 140. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 141. Emocjometr – materiały
 142. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 143. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 144. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 145. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 146. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 147. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 148. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 149. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 150. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 151. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 152. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 153. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 154. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 155. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 156. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 157. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 158. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 159. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 160. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 161. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 162. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 163. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 164. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 165. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 166. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 167. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 168. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 169. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 170. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 171. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 172. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 173. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 174. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 175. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 176. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 177. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 178. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 179. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 180. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 181. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 182. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 183. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 184. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 185. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 186. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 187. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 188.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 189. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 190. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 191. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 192. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 193. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 194. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 195. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 196. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 197. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 198. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 199. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 200. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 201. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 202. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 203. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 204. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 205. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 206. Na rowerze przez labirynt (SI)
 207. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 208. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 209. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 210. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 211. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 212. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 213. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 214. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 215. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 216. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 217. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 218. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 219. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 220. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 221. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 222. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 223. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 224. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 225. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 226. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 227. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 228. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 229. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 230. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 231. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 232. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 233. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 234. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 235. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 236. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 237. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 238. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 239. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 240. Gry i zabawy z całego świata
 241. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 242. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 243. Niebo Kopernika
 244. Jak grać w Pokemony?
 245. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 246. Rytmiczny spacer – motoryka
 247. Przez słomkę – logopedyczne
 248. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 249. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 250. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 251. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 252. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 253. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 254. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 255. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 256. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 257. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 258. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 259. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 260. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 261. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 262. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 263. Głuchy telefon
 264. Podawanie piłki
 265. Walka kogutów

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

%d blogerów lubi to: